Pressje

Teka 45 - Uniwersyetet

Powroty do źródeł

Poświęcona Ľudovítowi Štúrowi monografia przynosi polskiemu odbiorcy wszechstronną prezentację szturowskiego fenomenu. Dominuje w niej podejście rewizyjne, nierzadko polemiczne wobec rozpoznań badaczy słowackich. Poprzez spojrzenie na głównego ideologa ruchu narodowego odsłania też szerszy kontekst słowackiej kultury i ujawnia mechanizmy dziewiętnastowiecznego procesu narodotwórczego.

Spór o mesjanizm. Rozwój idei

wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Wawrzynowicz

Kronos – 3 2016

Jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych odkryć starożytnych Greków. Choć z pozoru miało jedynie charakter obyczajowy, było zjawiskiem towarzyskim, a jego rezultaty wydawały się nieuchwytne. Zbiera się kilka osób. Jedna albo dwie to nauczyciele. Rozmawiają. Czasem nauczyciel mówi dłużej, posługując się jakimiś notatkami. Początkowo nazywało się to Akademią, potem Liceum, dzisiaj mówimy o Uniwersytecie.

More Info

Tanie dranie – Mesjanizm polski uwielbiony, znienawidzony

Czy może jednak to ciągle żywa idea? Co dziś mogłoby zmobilizować naród – o tym dyskutują Krystyna Duniec, profesorka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Juliusz Gałkowski, historyk sztuki i publicysta.

Jerzy Braun – chrześcijanin w czasach barbarzyństwa

Program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 1.X.1944 r. - wrażenia Jerzego Brauna - poety, filozofa, działacza chrześcijańsko-demokratycznego - z godzin zawieszenia broni w Śródmieściu (wspomnienia zamieszczone w "Tygodniku Warszawskim" w 1947 r.)

More Info

Ostatnie wpisy

Maria Braun-Gałkowska, Wspomnienie o Juliuszu Braunie

Kiedy Pan Burmistrz Niska poprosił mnie o napisanie do kwartalnika Nasza Gmina – Nasze Miasto NISKO życiorysu Juliusza Brauna, który w dzieciństwie mieszkał w Nisku, sprawa wydała mi się prosta – przecież Juliusz Braun jest moim ojcem. Gdy jednak zaczęłam myśleć o tekście, okazało się, że napisanie go nie jest łatwe, bo nasuwają mi się na myśl nie tyle fakty dotyczące tego gdzie i kiedy był, ile raczej obrazy mówiące o tym jaki był. Więc widzę go na dywanie, jak bawi się z nami w bociana i żaby, widzę jak odmawia z moją mamą różaniec i jak przynosi kwiaty żonie i córkom, widzę go w turystycznym stroju na kajaku, albo […]