Pressje

Teka 45 - Uniwersyetet

Powroty do źródeł

Poświęcona Ľudovítowi Štúrowi monografia przynosi polskiemu odbiorcy wszechstronną prezentację szturowskiego fenomenu. Dominuje w niej podejście rewizyjne, nierzadko polemiczne wobec rozpoznań badaczy słowackich. Poprzez spojrzenie na głównego ideologa ruchu narodowego odsłania też szerszy kontekst słowackiej kultury i ujawnia mechanizmy dziewiętnastowiecznego procesu narodotwórczego.

Spór o mesjanizm. Rozwój idei

wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Wawrzynowicz

Kronos – 3 2016

Jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych odkryć starożytnych Greków. Choć z pozoru miało jedynie charakter obyczajowy, było zjawiskiem towarzyskim, a jego rezultaty wydawały się nieuchwytne. Zbiera się kilka osób. Jedna albo dwie to nauczyciele. Rozmawiają. Czasem nauczyciel mówi dłużej, posługując się jakimiś notatkami. Początkowo nazywało się to Akademią, potem Liceum, dzisiaj mówimy o Uniwersytecie.

More Info

Tanie dranie – Mesjanizm polski uwielbiony, znienawidzony

Czy może jednak to ciągle żywa idea? Co dziś mogłoby zmobilizować naród – o tym dyskutują Krystyna Duniec, profesorka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Juliusz Gałkowski, historyk sztuki i publicysta.

Jerzy Braun – chrześcijanin w czasach barbarzyństwa

Program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego: 1.X.1944 r. - wrażenia Jerzego Brauna - poety, filozofa, działacza chrześcijańsko-demokratycznego - z godzin zawieszenia broni w Śródmieściu (wspomnienia zamieszczone w "Tygodniku Warszawskim" w 1947 r.)

More Info

Ostatnie wpisy

Jerzy Braun, Hoene-Wroński a Polska współczesna, Tekst wydrukowany w ramach „Biblioteki ZET”, Warszawa 1937

Przed Polską, dzisiejszą stoi ogrom zadań, które uwypuklają się tym plastyczniej, im głębiej uświadamiamy sobie sytuację w jakiej znalazło się niepodległe państwo polskie, wszedłszy na nowo w krąg suwerennych i kierowniczych narodów Europy. W okresie, gdy cała uwaga nasza koncentrowała się na problemacie odzyskania niepodległości, owe zagadnienia wyższego rzędu pozostawały niejako w cieniu. Zachowanie języka i odrębności etnicznej, kultywowanie tradycji, walka o prymitywny stan posiadania w szkole, literaturze, gospodarstwie narodowym, a co najwyżej przysposabianie się do akcji zbrojnej, pochłaniały całkowicie naszą energię. Z chwilą, gdy przestało ciążyć nad nami pytanie historii: „czy jesteśmy godni istnienia?” zjawiły się natychmiast pytania inne, dające się sprowadzić do lakonicznej formy: jak żyć? i po […]

Jerzy Braun, Unionizm. Podstawowe zasady doktryny

 Wstęp Druga wojna światowa zbliża się do końca. Była ona nie tylko starciem wielkich potęg gospodarczych, rywalizujących o panowanie nad światem, lecz również walką doktryn, usiłujących narzucić ludzkości swój wzorzec ustrojowy. W walce tej ujawnia się raz jeszcze przewaga dobra nad złem i prawdy nad fałszem. Odniosły w niej zwycięstwo kultura i wolność nad barbarzyństwem i przemocą. Wali się w gruzy stary świat materializmu i amoralizmu, zgangrenowany zasadą „siły przed prawem”. Co powstanie na jego miejsce? Jaki system moralny i polityczno-gospodarczy utrwalą Zjednoczone Narody? Już po raz drugi w ciągu wieku ludzkość tonie w odmęcie krwi i niedoli. Zadano jej tak straszne rany, splamiono jej honor tak potwornym barbarzyństwem i […]

Rafał Łętocha o polskim mesjanizmie

14 października 2009 r. w „Chimerze” (Kraków) miał miejsce wykład dr hab. Rafała Łętochy — autora książek „Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji” (2002) oraz „Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna” (2006), publicysty m.in. pism „Fronda”, „Glaukopis”, „Obywatel”, „Pro Fide, Rege et Lege”, „Templum Novum. Kanonada Narodowego Romantyzmu”. Profesor wygłosił prelekcję nt. polskiego mesjanizmu narodowego. Następnie odpowiedział na kilka pytań osób obecnych na sali. wysłuchaj

Skąd ta irytacja?

Lektura nielicznych opowiadań Karola Ludwika Konińskiego nieodmiennie wiąże się, w moim przypadku, z niemałą irytacją. Można powiedzieć, co czasami zresztą próbowałem zrobić, że nie ma czym sobie zawracać głowy. Ten „dorobek” to trzy nowele (dwie łączą się w większą całość), z których tylko dwie doczekały się druku za życia autora. Zresztą żadna nie spotkała się z większym oddźwiękiem. Ale czytanie kiepskiej literatury, a za taką uważam teksty K.L. Konińskiego – dając innym pole do zdecydowanego krytykowania tej opinii – nie musi bynajmniej budzić irytacji. Raczej nudę i zniechęcenie. Zadawałem sobie wielokrotnie pytanie „skąd ta irytacja?” Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na te pytanie. W jej znalezieniu pomogła mi książka Adama […]

Jacek Bartyzel, Jerzy Braun ekshumowany (recenzja z książki Rafała Łętochy)

Jerzy Braun był postacią w kulturze polskiej i w polskim życiu narodowym XX wieku wyjątkową, w pewien sposób nie mającą odpowiedników. Byli wprawdzie wybitniejsi od niego filozofowie i teolodzy, obdarzeni większym geniuszem poeci i dramaturdzy, bardziej przekonujący krytycy i publicyści, popularniejsi i bardziej skuteczni politycy, w niczyjej jednak biografii nie znajdziemy tak wszechstronnego – i to daleko jeszcze wykraczającego poza wspomniane wyżej sfery aktywności – a zarazem tak zasadniczo równego w wysokim poziomie połączenia wszystkich tych dyscyplin. więcej

prof. dr hab. Juliusz Braun, Garść harcerskich refleksji

Z zainteresowaniem wysłuchałem wypowiedzi druhen i druhów: Mariusza Kowalika, Władysławy Wierzbickiej, Emilii Nowak, Franciszka Syczą i pozostałych referujących. Z prawdziwą radością biorę udział w tym harcerskim spotkaniu, właśnie w tej sali dawnego „Sokoła”, którego Prezesem był przed laty mój ojciec – Karol Braun (w latach 1914 – 1925 notariusz w Nisku). Z zainteresowaniem wysłuchałem wypowiedzi druhen i druhów: Mariusza Kowalika, Władysławy Wierzbickiej, Emilii Nowak, Franciszka Syczą i pozostałych referujących. Z prawdziwą radością biorę udział w tym harcerskim spotkaniu, właśnie w tej sali dawnego „Sokoła”, którego Prezesem był przed laty mój ojciec – Karol Braun (w latach 1914 – 1925 notariusz w Nisku). Odbywały się tu i ćwiczenia, i ważne zebrania […]

Władysława Polucha-Wierzbicka, Wpływ wychowawczy rodziny Braunów na młode pokolenie harcerzy

„Myśmy przyszłością narodu, pierś nasza pełna jest sił, dążymy do wolności grodu, naprzód, lecz nigdy w tył… ” Słowa tej pieśni harcerskiej jak i wielu innych pieśni: „ Wszystko, co nasze, Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziemy żyć, ”, „Hej, naprzód do pracy pionierskiej”, „Raduje się serce… ” towarzyszyły mi w ciągu całego życia. Były drogowskazem. Inspirowały mnie i one ukształtowały moje atrybuty młodości, którymi były: radość, entuzjazm, zapał, wrażliwość moralna, patriotyzm i uczyniły mnie społecznicą, którą mam zaszczyt czuć się do dzisiaj. Atrybuty te wielu harcerzy z naszego pokolenia zawiodły na szaniec, by złożyć, gdy zaszła tego potrzeba, ofiarę z życia. I faktycznie tak było. W gronie […]

Wspomnienia prof. Juliusza Brauna opisujące powstanie Unii

Po uwolnieniu z niewoli niemieckiej, chyba około 25 września 1939r., ściślej mówiąc – po uwolnieniu się (bo to nie Niemcy mnie uwolnili, tylko ja sam się uwolniłem) przyjechałem do Krakowa. W Krakowie, żeby zorientować się, jaka tu jest sytuacja, poszedłem do Izby Przemysłowo-Handlowej. Zastałem tam dyrektora Izby – inż. Henryka Mianowskiego i Izbę w toku urzędowania. Dyrektor Mianowski powiedział mi, że władze okupacyjne niemieckie ogłosiły, że wszystkie instytucje dotychczasowe mają pracować. Wobec tego on uruchomił Izbę Przemysłowo-Handlową za zezwoleniem zarządu cywilnego przy władzach wojskowych. I doradził mi, żebym ja tak samo uruchomił Izbę Przemysłowo-Handlową w Sosnowcu. Powiedział mi: „Idź do kierownika zarządu cywilnego i weź sobie dokument, że chcesz uruchamiać […]