Instytut Mesjanistyczny

Instytut Mesjanistyczny im. Jerzego Brauna ma na celu zachowaniu dorobku tego wybitnego człowieka, pisarza, poety i myśliciela. Obecnie trwają działania mające na celu rejestrację fundacji, a z czasem mamy nadzieję, że Instytut i niniejsza strona strona staną się ważnym miejscem dla wszystkich, którzy będą chcieli poznawać nie tylko dzieło Jerzego Brauna, lecz także historię myśli mesjanistycznej, tak ważnej w dziejach polskiej kultury i polityki.

Pierwotnie Instytut Mesjanistyczny został założony w 1921 roku, jako instytucja mająca na celu badanie i propagowanie myśli Józefa Hoene-Wrońskiego. Obecnie Instytut jest miejscem badań nad myślą Jerzego Brauna oraz nad historią idei i pojęcia mesjanizmu.