Jerzy Braun, Litania do Ducha Świętego

Jerzy Braun
Litania do Ducha Świętego
(ułożona i zapamiętana przez autora w więzieniu. Zapisana po wyjściu na wolność w 1956 roku)

Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu Świata Boże — zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże- zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, najmniej znana Osobo Trójcy Świętej – dziś wzywamy Ciebie!
Ostania nadziejo katowanych – dziś wzywamy Ciebie
Ostoja wierna męczenników – dziś wzywamy Ciebie
Niepojęta Jedności
Jedyna więzi złota
Źródło cnót wszelkich
Ojczyzno naszej mocy
Zadośćuczynienie Bogu
Nasze poznanie Boga
Pocieszycielu na ziemi
Pogromco naszych zwidzeń
Ukochanie serc prawych
Odwieczny wrogu piekieł
Gładzicielu naszych różnic
Korzeniu opamiętania nas wszystkich
Ognisko naszych ukochań
Zasado wszelkiej wiedzy doskonałej
Budzicielu sumień zatwardziałych
Rodzący się od wieków
Racjo dostateczna
Powszedni Chlebie zbawionych
Odwieczny Braku dla potępionych
Świętych obcowanie
DZIŚ WZYWAMY CIEBIE!
Duchu Święty, Harmonio przecudna, ukochanie serc i myśli naszych
Klamro wszechstworzenia – ukochanie serc i myśli naszych
Syna zrozumienie
Ojca wywyższenia
Wielkie Zjednoczenie – ukochanie serc i myśli naszych
Tajemnicza Unio
Boga-Ojca chlubo
Boga-Syna trosko
Gołębico, Ratunku, Posłańcze
Ukochanie serc i myśli naszych
Duchu Święty, Monarcho Prawdy – Tobie trąby grają
Duchu Święty Prawodawco Dobra — Tobie flety i wiole śpiewają
Duchu Święty, Arcywzorze Piękna – Tobie się kłaniamy
Duchu Święty, Prototypie świata — Ciebie podziwiamy
Duchu Święty Zjednoczenie łaski i Zasługi — Ciebie wyglądamy
Najbliższy mi, choć najdalszy ~ jakie mam Cię pojąć?
Nie do pojęcia Ogromny – jak Ciebie uwielbić?
Przez mędrców Uwielbiony – jak Cię w sobie odkryć?
Przez Archaniołów Wielbiony – jak Twe imię mówić?
O duszy mej Zamiarze, 0 najcudniejsza tajemnico świata!
Duchu Święty, któryś w łonie Matki jego, Pomazańca nam kiedyś zaszczepił – Panie, Panie!
Duchu Święty, któryś w Sercu Najświętszym Jezusa Nazareńskiego Siebie na zawsze umiłował- Panie, Panie!
Duchu Święty, Obietnico Wielka- racz nam przyszłość określić!
Duchu Święty, Obietnico Wielka- racz nas nie opuszczać!
Duchu Święty, Obietnica Wielka- _racz nas kiedyś zbawić!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie!
Baranku który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison!