Krzysztof Mazur, Jerzy Braun i mesjanizm Jana Pawła II. Zapomniane inspiracje myśli papieża

Relacje między Jerzym Braunem a Karolem Wojtyłą wciąż pozostają nieopisane. Czytając liczne przecież książki opisujące intelektualną i duchową drogę przyszłego papieża, z łatwością można przeoczyć rolę założyciela Unii w jego życiu. Nie znajdziemy wzmianki o nim w obszernej biografii papieża Pasterz Bernarda Lecomte’a (2006); hasło poświęcone Braunowi nie znalazło się wśród 4500 rekordów tworzących siedmiotomową Wielką Encyklopedię Jana Pawła II (Polak 2005), choć autor tej monumentalnej pracy uznał za istotne odnotowanie na przykład Romana Brandstaettera, którego związki z przyszłym papieżem ograniczały się tylko do tego, że Wojtyła znał jego książki; Braun nie pojawia się także w najnowszej książce George’a Weigela The End and the Begening (2010), która miała uzupełnić jego wcześniejszą biografię papieża o nieznane wątki z czasów krakowskich. Długo jeszcze można by wymieniać inne ważne książki, pomijające rolę „ostatniego mesjanisty” w życiu Karola Wojtyły.

Tekst Krzysztofa Mazura z 28 teki PRESSJI.

P_28_13_mazur_jerzy