Jerzy Braun, Stanisław Brzozowski

Tekst Jerzego Brauna opublikowany w tece 30-32 „Pressji”. Profesor Kazimierz Braun, bratanek Jerzego, przekazał redakcji część archiwum Jadwigi Domańskiej, w którym zachowały się przygotowywane rozdziały Wielkich Polaków oraz listy Hanny Braunowej z lat 1976–1977. Redakcja „Pressji”, postanowiła w nowym dziale „Teka Brauna”, opublikować kilka nieznanych dotąd tekstów.
Jerzy Braun przez wiele lat nosił się z zamiarem napisania książki przedstawiającej jego interpretację dziejów polskiej myśli filozoficznej. Miała to być – jak można sądzić – kontynuacja zamysłu, jaki stał za projektem monumentalnej pracy Poland in Christian Civilization, zredagowanej przez Jerzego Brauna na tysiąclecie Chrztu Polski, a wydanej dopiero w latach osiemdziesiątych (Braun 1985). Na początku lat siedemdziesiątych w spisie jego przygotowywanych do druku publikacji znalazła się książka Wielcy Polacy XIX i XX wieku (Braun 1971: 172). Po śmierci Brauna w 1975 roku wdowa po nim, Hanna Braunowa, która stale współpracowała z mężem przy przygotowywaniu jego prac do publikacji, podjęła się zadania ukończenia tej książki, która miała się ukazać po angielsku na Zachodzie.

Czytaj cały tekst