Ku międzymorzu

W majowym numerze miesięcznika Instytutu Pamięci Narodowej „Pamięć” – nowy tekst Marka Hańderka poświęcony zagadnieniom koncepcji europy środkowej.

Polskim politykom i naukowcom marzył się silny blok państw od Bałtyku do Morza Czarnego i Adriatyku, który przeciwstawiłby się dominacji Niemiec i sowieckiej Rosji. Nad realizacja tej wizji pracował powołany pod okupacja Instytut Europy Środkowej.

W działaniach na rzecz zjednoczenia Europy Środkowej istotną rolę odgrywała kierowana przez Jerzego Brauna Unia.

W tej sytuacji prace teoretyczne nad problemami „Międzymorza”, prowadzone w okupowanej Polsce przez liczne grupy konspiracyjne, były działaniami jak najbardziej uzasadnionymi. Największy rozmach na tym polu przedstawiała „Unia”. Było to ugrupowanie o profilu chadeckim, kierowane przez Jerzego Brauna, zrzeszające wiele wybitnych osobistości świata nauki, kultury i polityki, takich jak: Zofia Kossak-Szczucka, Stefan Jaracz, Juliusz Osterwa czy młody Karol Wojtyła. Na początku 1943 roku „Unia” połączyła się ze Stronnictwem Pracy, postrzeganym jako polityczne zaplecze gen. Sikorskiego, dzięki czemu zyskała spore wpływy w oficjalnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

Polecamy tekst Marka Hańderka i cały majowy numer miesięcznika Pamięć