Ku międzymorzu

W majowym numerze miesięcznika Instytutu Pamięci Narodowej „Pamięć” – nowy tekst Marka Hańderka poświęcony zagadnieniom koncepcji europy środkowej. Polskim politykom i naukowcom marzył się silny blok państw od Bałtyku do Morza Czarnego i Adriatyku, który przeciwstawiłby się dominacji Niemiec i sowieckiej Rosji. Nad realizacja tej wizji pracował powołany pod okupacja Instytut Europy Środkowej. W działaniach na rzecz zjednoczenia Europy Środkowej istotną rolę odgrywała kierowana przez Jerzego Brauna Unia. W tej sytuacji prace teoretyczne nad problemami „Międzymorza”, prowadzone w okupowanej Polsce przez liczne grupy konspiracyjne, były działaniami jak najbardziej uzasadnionymi. Największy rozmach na tym polu przedstawiała „Unia”. Było to ugrupowanie o profilu chadeckim, kierowane przez Jerzego Brauna, zrzeszające wiele wybitnych osobistości […]