Dlaczego? Artykuł wstępny z pierwszego numeru dwutygodnika ZET.

I. Dlaczego kryzys cywilizacji współczesnej przybrał rozmiary tak olbrzymie i ciągle jeszcze się pogłębia? – Bo cywilizacja nasza weszła na ślepy tor, rozmijając się z właściwym kierunkiem wytyczonym ludzkości przez niewzruszoną logikę dziejów. Bo podważone zostały podstawy prawa moralnego, a relatywizm i materializm odwrócił uwagę od Boga i idei czystego rozumu. Bo atomizacja myśli zabiła w ludziach zdolność syntezy, bez której niepodobieństwem jest już dzisiaj ogarnąć i świadomie uporządkować wielość zjawisk życia społecznego. II. Dlaczego powstaje dziś – pod grozą auto da fe powszechnego, pod grozą bomb i gazów trujących – konieczność wyłonienia się na ziemi nowego ładu moralnego? – Bo nadszedł czas największej przemiany, jaka miała kiedykolwiek miejsce w […]

Jerzy Braun, Litania do Ducha Świętego

Jerzy Braun Litania do Ducha Świętego (ułożona i zapamiętana przez autora w więzieniu. Zapisana po wyjściu na wolność w 1956 roku) Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison! Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu Świata Boże — zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże- zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, najmniej znana Osobo Trójcy Świętej – dziś wzywamy Ciebie! Ostania nadziejo katowanych – dziś wzywamy Ciebie Ostoja wierna męczenników – dziś wzywamy Ciebie Niepojęta Jedności Jedyna więzi złota Źródło cnót wszelkich Ojczyzno naszej mocy Zadośćuczynienie Bogu Nasze poznanie Boga Pocieszycielu na ziemi Pogromco naszych zwidzeń Ukochanie serc prawych Odwieczny wrogu […]

Jerzy Braun, Wiersz o Piłsudskim

Nie umiemy w młot przekuć żołnierskich uniesień I szaruga dni zwykłych serca nam przeżera. O gdybyś wziął nas w dłonie i takimi wskrzesił, jacyśmy szli w mundurach za Polskę umierać. Gościńce wtedy drgnęły, jak struny olbrzymie pod gradem naszych kroków, jak pod Bożym biczem. I gnało nas jak burza Twoje gromkie imie – Komendancie, lwie siwy z pochmurnym obliczem. W łunach tańczyły konie i ciemne sztandary pokłoniły się salwom strzeleckiej piechoty, od Krakowa do Wilna zahuczał pożarem ten sam listopadowy i styczniowy motyw. Samosierrą natchnąłeś ułanów Beliny i piechurów zmieniłeś w grochowskich czwartaków, a głos Twój im alarmem, jak dobosz z Olszyny łby młodzieńcze w pochodnie rozwiewał pod czakiem. Choć […]

Jerzy Braun, Stanisław Brzozowski

Tekst Jerzego Brauna opublikowany w tece 30-32 „Pressji”. Profesor Kazimierz Braun, bratanek Jerzego, przekazał redakcji część archiwum Jadwigi Domańskiej, w którym zachowały się przygotowywane rozdziały Wielkich Polaków oraz listy Hanny Braunowej z lat 1976–1977. Redakcja „Pressji”, postanowiła w nowym dziale „Teka Brauna”, opublikować kilka nieznanych dotąd tekstów. Jerzy Braun przez wiele lat nosił się z zamiarem napisania książki przedstawiającej jego interpretację dziejów polskiej myśli filozoficznej. Miała to być – jak można sądzić – kontynuacja zamysłu, jaki stał za projektem monumentalnej pracy Poland in Christian Civilization, zredagowanej przez Jerzego Brauna na tysiąclecie Chrztu Polski, a wydanej dopiero w latach osiemdziesiątych (Braun 1985). Na początku lat siedemdziesiątych w spisie jego przygotowywanych do […]

Jerzy Braun, Hoene-Wroński a Polska współczesna, Tekst wydrukowany w ramach „Biblioteki ZET”, Warszawa 1937

Przed Polską, dzisiejszą stoi ogrom zadań, które uwypuklają się tym plastyczniej, im głębiej uświadamiamy sobie sytuację w jakiej znalazło się niepodległe państwo polskie, wszedłszy na nowo w krąg suwerennych i kierowniczych narodów Europy. W okresie, gdy cała uwaga nasza koncentrowała się na problemacie odzyskania niepodległości, owe zagadnienia wyższego rzędu pozostawały niejako w cieniu. Zachowanie języka i odrębności etnicznej, kultywowanie tradycji, walka o prymitywny stan posiadania w szkole, literaturze, gospodarstwie narodowym, a co najwyżej przysposabianie się do akcji zbrojnej, pochłaniały całkowicie naszą energię. Z chwilą, gdy przestało ciążyć nad nami pytanie historii: „czy jesteśmy godni istnienia?” zjawiły się natychmiast pytania inne, dające się sprowadzić do lakonicznej formy: jak żyć? i po […]

Jerzy Braun, Unionizm. Podstawowe zasady doktryny

 Wstęp Druga wojna światowa zbliża się do końca. Była ona nie tylko starciem wielkich potęg gospodarczych, rywalizujących o panowanie nad światem, lecz również walką doktryn, usiłujących narzucić ludzkości swój wzorzec ustrojowy. W walce tej ujawnia się raz jeszcze przewaga dobra nad złem i prawdy nad fałszem. Odniosły w niej zwycięstwo kultura i wolność nad barbarzyństwem i przemocą. Wali się w gruzy stary świat materializmu i amoralizmu, zgangrenowany zasadą „siły przed prawem”. Co powstanie na jego miejsce? Jaki system moralny i polityczno-gospodarczy utrwalą Zjednoczone Narody? Już po raz drugi w ciągu wieku ludzkość tonie w odmęcie krwi i niedoli. Zadano jej tak straszne rany, splamiono jej honor tak potwornym barbarzyństwem i […]